About

EPO Special Paper

กระดาษถนอมสายตาที่เน้นเรื่องความขาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในธุรกิจได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าขนส่ง เหมาะกับความต้องการ ในการพิมพ์ทุกรูปแบบ โดยมีลักษณะในการรองรับหมึกได้พิเศษ เหมาะกับงานพิมพ์ประเภท 4 สี เช่น หนังสือนิตยสาร วารสาร จดหมายสิ่งพิมพ์ทางด้านการเงิน ใบแทรก พ๊อคเก็ตบุ๊ค เอกสารประกอบการเรียนรู้ หรือ การพิมพ์ต่างๆ เพื่อการค้า โดยมีทั้งหมด 4 แกรม ได้แก่ 62.9g , 66.6g , 74g , 81.4

ข้อมูลผลิตภัณฑ์