About

EO Paper

EO เป็นกระดาษที่มีความขาวและความสว่างถึง 84 ได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติการพิมพ์ที่หน้าพื้นผิวกระดาษเหนือกว่าในกระดาษอื่นๆ ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ ด้านความทึบแสง ความเบา และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ได้ผ่านการรองรับจากสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้ต่างๆ นิตยสาร แคตตาล๊อค สื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ หนังสือเรียนเพื่อการศึกษา และจดหมายหรือแบบฟอร์ม โดยมีทั้งหมด แกรม ได้แก่ 59.2g , 66.6g , 74g

ข้อมูลผลิตภัณฑ์