About

AO ALTERNATIVE OFFSET PAPER

AO เป็นกระดาษที่ให้ความสว่าง 80 มีคุณสมบัติโดดเด่น ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ทั้งเรื่องปราศจากสารคลอรีน รางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ด้าน Food Packaging แผ่นรองจาน ซองใส่นํ้าตาล ซองใส่หลอด หนังสือดนตรี หนังสือละคร และหนังสือแบบเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าความทึบแสงที่ยอดเยี่ยมและน้ำหนักที่เบากว่ากระดาษชนิดอื่นถึง 25%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์