About

ABW Alternative Book White

เป็นกระดาษที่มีจุดเด่นที่ความสว่างและได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือปกแข็งและปกอ่อนสิ่งพิมพ์เพื่อการค้า แบบเรียนเพื่อการศึกษา หรือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เน้นเรื่องความบางของกระดาษ ABW เป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของน้ำหนักเบาและความเบาที่ตรงกับความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์