ย้อนกลับ

กระดาษใหม่ใน a day

แม้ไม่ใช่คนช่างสังเกตผู้อ่านคงมองเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ a day นั่นคือการเปลี่ยนจากการใช้กระดาษปอนด์และกระดาษอาร์ตมาใช้กระดาษ EPO ทั้งเล่ม (ขอย้ำว่าทั้งเล่ม) ไม่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ไม่เกี่ยวกับกระแสรักษ์โลก เรามีเหตุผลดีๆ เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

 

แม้ไม่ใช่คนช่างสังเกตผู้อ่านคงมองเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ a day นั่นคือการเปลี่ยนจากการใช้กระดาษปอนด์และกระดาษอาร์ตมาใช้กระดาษ EPO ทั้งเล่ม (ขอย้ำว่าทั้งเล่ม) ไม่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ไม่เกี่ยวกับกระแสรักษ์โลก เรามีเหตุผลดีๆ เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

  • กระดาษนี้ลดการใช้เยื่อไม้ลงได้ถึง 50 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับกระดาษปกติต้นไม้ที่ใช้ผลิตกระดาษทุกต้น ปลูกโดยการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยื่น (sustainable woodland management) ทั้งพื้นที่การปลูกการจัดระเบียบการปลูกต้นไม้โดยการตัดไม้เพื่อทำกระดาษ
  • ไม่ใช้สารคลอรีนในการผลิตกระดาษ (Totally Chorine Free)ซึ่งสารคลอรีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญที่ใช้ในการผลิตกระดาษทั่วๆไปเพื่อทำให้กระดาษมีสีขาว ซึ่งสารคลอรีนที่ตกค้างทำให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  • กระดาษนี้เป็นสมาชิกของ WWF ในหมวดของ Climate Savers Program เนื่องจากสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า กระบวนการการผลิตของกระดาษได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์และ สามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกลงได้