About

EO EQUAL OFFSET PAPER

EO เป็นกระดาษที่มีความขาวและความสว่างถึง 84 ที่ได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่การพิมพ์ที่หน้าพื้นผิวเหนือกว่าในกระดาษทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ ความทึบแสง ความบางเบา และไม่ทำร้ายธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้ต่างๆ นิตยสาร แคตตาล๊อค สื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจหนังสือเรียนเพื่อการศึกษา และจดหมายหรือแบบฟอร์ม โดยมีทั้งหมด 3 แกรม ได้แก่ 59.2/66.6/74

ข้อมูลผลิตภัณฑ์