About

AO ALTERNATIVE OFFSET PAPER

AO เป็นกระดาษที่ให้ความสว่าง 80 อีกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่น สิ่งพิมพ์ ด้านฟู้ดส์แพคเกจจิ้ง แผ่นรองจาน ซองใส่นํ้าตาล ซองใส่หลอด หนังสือดนตรี หนังสือละคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าความทึบแสงที่ยอดเยี่ยมและน้ำหนักที่บางเบา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์