ตำแหน่งงาน: Sales Admin จำนวน 3 อัตรา
    ลักษณะงาน: งานประจำ
    รายละเอียดงาน: ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์, ประสานงานกับฝ่ายขายและคลังสินค้า
    สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(บางคอแหลม,ยานนาวา,สาธร)
    คุณสมบัติผู้สมัครงาน:
         -เพศหญิงอายุ 27 ปีขึ้นไป
         -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
         -มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายรับ ORDER  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         -ใช้ คอมพิวเตอร์ MS OFFICE(Word,Excel,Power Point) ได้คล่อง
         -มีมนุษย์สัมพันธ์ดีอดทนละเอียดรอบคอบในการทำงาน
         -ทำงานวันจันทร์ – เสาร์เวลา 8.00 – 17.00 น.


    ตำแหน่งงาน: Sales Executive จำนวน 3 อัตรา
    ลักษณะงาน: งานประจำ
    รายละเอียดงาน: ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้า
    ซึ่งเป็นกระดาษทั้งใน และต่างประเทศ ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้
    สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(บางคอแหลม,ยานนาวา,สาธร)
    คุณสมบัติผู้สมัครงาน:
         -เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
         -มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
         -มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสารที่ดี
         -มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
         -ใช้ คอมพิวเตอร์ MS OFFICE(Word,Excel,Power Point) ได้คล่อง
         -มีรถยนตร์เป็นของตนเอง
         -มีความอดทนในการหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า