คุณตรีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปเปอร์กรีน จำกัด ถ่ายภาพรวมกับคุณโหน่ง วงศ์ทนง กรรมการธิการบริหาร หนังสือ และนิตยสาร ภายในแบรนด์ a day poet เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท Resolute Forest Products ซึ่งถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมป่าไม้ ระดับโลก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษเพื่อการธุรกิจ, เยื้อกระดาษ, และสินค้าต่างๆที่มาจากต้นไม้ โดยทางบริษัทถือเป็นผู้ดูแลในเรื่อง เยื่อกระดาษ และเหมืองมากกว่า 20 แหล่งใน ประเทศอเมริกา, แคนาดา, และเกาหลีใต้ และมีการทำการตลาดไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก, Resolute Forest Products ได้รับการยอมรับจากองค์กร ในเรื่องการจัดการระบบป่าไม้แบบยังยื่น 100%.
- ลดการใช้ไฟฟ้าลง 4,000 กิโลวัตต์
- ลดการใช้พลังงานน้ำมันที่ใช้ในการผลิตกระดาษลงได้ 2.5 บาเรล
- ลดการเกิดขยะลงได้ 3 ลูกบาทก์เมตร
- ลดการใช้น้ำลงได้ 31,780 ลิตร
- ช่วยลดการตัดไม้ลงได้ 17 ต้น (www.npl.lk)
    Page 1 [2]