กรรมการผู้จัดการ บริษัทเปเปอร์กรีน  ได้รับเกียรติจากทางนิตยสาร aday ให้ขึ้นเป็นคนสันปก ในฉบับ ธันวาคม 2555

Pocketbook มะนุด#2…….ชู่โว้ย โดย พี่ปู

a book fair 2012 ; Best of Both Worlds.
    Page [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9]