เมื่อเดือนกันยายน 2558 ผู้นำโลกกว่า 193 คน ได้รับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ หรือที่เรารู้จักกันว่าเป้าหมายโลก (Global Goals) เป็นเป้าหมายเพื่อการสร้างโลกที่ดีขึ้นภายในปี 2573 โดยวาระปี 2573 คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเป็นสากล เพื่อยุติความยากจน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำให้มั่นใจว่าคนจากทุกประเทศทั่วโลกสามารถมีชีวิตอยู่ในส่งคมที่สงบสุขได้

ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส หนึ่งในตัวแทนผู้นำเยาวชนโลก (One Young World Ambassador) หรือผู้ก่อตั้งบริษัท เปเปอร์กรีน จำกัด (Paper Green Co., Ltd) ในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในประเทศไทย
ได้รับแรงบันดาลใจและตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้แนวทางการดำ้เนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นไปตามแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) เพื่อช่วยในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ หรือ Global Goals

กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมเมืองหนังสือโลกในปีนี้ โดยที่ทาง บริษัท เปเปอร์กรีน จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนงานของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์งานและสร้างวัฒนธรรมการรักการอ่าน ภายใต้ชื่อ โครงการ “Bangkok, Read for Life” ซึ่งทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในกิจกรรมของทางกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างจิตสำนึกการรักการอ่านและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้
a book fair 2012  กลับมาอีกแล้ว มาช้อปปิ้งหนังสือดีๆ ฟังดนตรีเพราะๆ และก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน -  1 กรกฎาคม เวลา 10.00 -22.00 ที่ชั้น 6 เซ็นทรัลพระราม 9 แล้วพบกันคร้าบ..
    Page 1 [2][3]