กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมเมืองหนังสือโลกในปีนี้ โดยที่ทาง บริษัท เปเปอร์กรีน จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนงานของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์งานและสร้างวัฒนธรรมการรักการอ่าน ภายใต้ชื่อ โครงการ “Bangkok, Read for Life” ซึ่งทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในกิจกรรมของทางกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างจิตสำนึกการรักการอ่านและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้
a book fair 2012  กลับมาอีกแล้ว มาช้อปปิ้งหนังสือดีๆ ฟังดนตรีเพราะๆ และก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน -  1 กรกฎาคม เวลา 10.00 -22.00 ที่ชั้น 6 เซ็นทรัลพระราม 9 แล้วพบกันคร้าบ..

Forest Stewardship Council
เป็นองค์กรสากลที่เข้ามาดูแลตรวจสอบในเรื่อง บริหารจัดการป่าไม้
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของการผลิตกระดาษ โดยต้องใช้หลัก
การบริหารจัดการป่าแบบยังยื่น (Sustainable Woodlands)

Programme for the Endorsement of Forest Certification
เป็นองค์กรป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่คอยตรวจสอบดูแล
เรื่องการใช้ไม้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

Sustainable Forestry Initiative
เป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบและดูแลในการบริหารป่าไม้อย่างยั่งยืน

Canadian Standards Association
เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องป่าไม้ ของประเทศแคนนาดา
ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในโลก เข้ามาเพื่อตรวจสอบ
การใช้ไม้ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตรวจสอบ
เรื่องการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนด้วย

Life - Cycle Assessment
เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล เกี่ยวกับภาพรวมกับมลภาวะ
ซึ่งรางวัลนี้เป็นตัวการันตีที่บอกถึงคุณภาพในเรื่องการลดมลภาวะต่างๆ
เช่นสารเคมี, ก๊าซคอร์บอนไดออกไซต์, ฝุ่นควันผงขี้เถ้า
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการลดภาวะเรือนกระจก
"Lower Overall Environment Impact"

Up to 50% Less Wood Fiber Than UFS
เป็นรางวัลเพื่อการันตีในเรื่องของการใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดยกระดาษเราสามารถลดการใช้เยื้อไม้ลงได้ 50 %
เมื่อเทียบกับกระดาษปกติ

Totally Chlorine Free
เป็นรางวัลที่บอกถึงการไม่ใช้ซึ่งสารคลอรีนในการผลิตกระดาษ 100 %
เพราะสารเคมีประเภทคลอรีน ถือได้ว่าเป็นสารตั้งต้นในการผลิต
กระดาษที่สำคัญ และถือได้ว่าเป็นสารเคมีที่มีพิษอย่างมาก โดยเฉพาะ
สารเคมี (คลอรีน) ที่ตกค้างเหลือในการผลิตแต่ละรอบทำให้เกิดมลภาวะ
กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะ มลภาวะทางน้ำ

The member of WWF Climate Savers Program
WWF (The World Wide Fund for Nature) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ดำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์เป็นเวลากว่า 40 ปีมาแล้ว เพื่อปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติ
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุมเน้นในเรื่องการลดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นตัวการทำให้โลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ

http://youtu.be/CgpBa3iy16I

    Page 1 [2][3]