คุณตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส กรรมผู้จัดการ บริษัทเปเปอร์กรีน ได้รับเกียรติจาก
ทางนิตยสาร aday ในการเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษเพื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ฉบับ ธันวาคม 2555
รายงานสีเขียว คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่บริษัทจะสามารถส่ง ถึงนักลงทุน, ลูกค้า, พันธมิตรการค้า และพนักงานในบริษัทของท่าน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทของท่านได้ใส่ใจในเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเช่น การใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทาง บริษัท เปเปอร์กรีน ในการทำรายงานทุกครั้ง เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในเนื้อหาและข้อมูลของบริษัทของท่าน
แม้ไม่ใช่คนช่างสังเกตผู้อ่านคงมองเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ a day
นั่นคือการเปลี่ยนจากการใช้กระดาษปอนด์และกระดาษอาร์ตมาใช้กระดาษ EPO
ทั้งเล่ม (ขอย้ำว่าทั้งเล่ม)ไม่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
ไม่เกี่ยวกับกระแสรักษ์โลก เรามีเหตุผลดีๆ เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
•กระดาษนี้ลดการใช้เยื่อไม้ลงได้ถึง 50 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับกระดาษปกติ
•ต้นไม้ที่ใช้ผลิตกระดาษทุกต้น ปลูกโดยการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยื่น
(sustainable woodland management) ทั้งพื้นที่การปลูกการจัดระเบียบการปลูกต้นไม้
โดยการตัดไม้เพื่อทำกระดาษจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของมนุษย์ในอนาคต
•ในกระบวนการผลิตกระดาษเลือกใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้า (Hydroelectric)
แทนการใช้น้ำมันหรือ ถ่านหินเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการเกิดมลภาวะที่จะเกิดขึ้น
•ไม่ใช้สารคลอรีนในการผลิตกระดาษ (Totally Chorine Free)
ซึ่งสารคลอรีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญที่ใช้ในการผลิตกระดาษทั่วๆไปเพื่อทำให้กระดาษมีสีขาว
ซึ่งสารคลอรีนที่ตกค้างทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
•ได้รับรางวัลการันตีจาก Life Cycle Assessment (LCA)
ซึ่งคอยตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบโดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
การลดการเกิด ก๊าซเรือนกระจก (Green House Effect)
•กระดาษนี้เป็นสมาชิกของ WWF ในหมวดของ Climate Savers Program
เนื่องจากสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า
กระบวนการการผลิตของกระดาษได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์และสามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกลงได้

บริษัท เปเปอร์กรีน จำกัด โทร. 02-6828852-4
    Page 1 [2]